Training

- Professional

Groei door reflectie, actie en persoonlijke ontwikkeling.

Trainingen voor professionals

Voor bestaande trainingen kunt u het aanmeldformulier gebruiken om u aan te melden. Interesse voor deze trainingen kunt u ook via het aanmeldformulier kenbaar maken. Bij voldoende belangstelling voor een training die op dit moment niet gepland staat, zullen data vastgesteld worden en ontvangt u nadere informatie voor uw inschrijving.

Ik ben als gastdocente verbonden aan de Université Paris X te Nanterre en geef hier binnen het kader van de tweejarige specialistische opleiding tot Family Mediator de module ‘Psychologie vanuit systeemtheoretisch kader’. Ook begeleid ik studenten bij hun scriptie en heb ik ten tijde van mijn verblijf in Frankrijk gespreksgroepen casuïstiek “Analyse Pratique” begeleid en gesuperviseerd.

Voor zorgprofessionals bied ik specifieke mogelijkheden onder meer op het gebied van Systeemtheorie, Mindfulness en Compassie, waaronder sinds kort Interpersoonlijke Mindfulness / Mindful Communiceren en ACT. Ook bied ik speciaal voor Zorgprofessionals Relatietherapie.

Trainingsaanbod

 • Basiscursus ACT Acceptance & Commitment Therapy
 • Basiscursus ACT (Acceptance & Commitment Therapy)

  Deze 3-daagse basiscursus is een introductie op ACT (Acceptance & Commitment Therapy). ACT is een ervaringsgerichte vorm van (cognitieve) gedragstherapie die ingezet kan worden voor allerlei psychische en psychiatrische klachten. Het grootste deel van de cursus bestaat uit zelf ervaring opdoen met de zes ACT-kernprocessen. Op basis van de opgedane kennis en ervaringen, leer je indicaties te stellen voor,  en een begin te maken met het toepassen van ACT-technieken. Verder leer je hoe je een ACT-behandeling kunt opbouwen en evalueren. Daarnaast krijg je informatie over de vaardigheden/houding jij zelf als ACT-therapeut nodig hebt om je verder in ACT te kunnen ontwikkelen.

  De cursisten zijn HBO en/of WO opgeleid met een verschillende beroepsachtergrond, zoals: (GZ- Sport-, Medisch-) Psycholoog, Psychiater, Gedragstherapeut en gedragstherapeutisch medewerker (VGCt), Pedagoog, Orthopedagoog-Generalist, Jeugdzorgwerker, GGZ-agoog, Maatschappelijk werker, POH- GGZ, SPV, Revalidatie-artsen/verpleegkundigen.

  Doelstelling:

  • De cursist doet kennis op over ACT is (De zes kernprocessen van psychologische inflexibiliteit en psychologische flexibiliteit)
  • De cursist doet ervaring op met ACT-technieken,
  • De cursist doet kennis op over het opbouwen van een ACT-behandeling,
  • De cursist doet kennis op over de toepassingsgebieden van ACT.
  • De cursist leert indiceren voor een ACT-behandeling.
  • De cursist doet kennis en ervaring op m.b.t. verder ontwikkelen van ACT vaardigheden/houding.

  Werkwijze: 
  De studiebelasting is: 18 contacturen, 18 uren verplichte literatuurstudie, 2 uur voor het schrijven van de eindtoets.

  Praktisch:
  Start Cursus: 9 april 2024
  Locatie:
  BCN Eindhoven in Eindhoven
  Kosten: € 650
  Docent: Birgitte M.J. Beelen

  direct inschrijven bij King Nascholing

  In Company is eveneens mogelijk via mijn contactformulier

 • Deepening Mindful Communication / Interpersonal Mindfulness (English spoken)
 • Discover methods for staying present with others while remaining centered in yourself, respecting the needs of others while honoring your own, and asserting yourself with both kindness and confidence.

  Do you have a desire to further develop with mindful attention? Do you want to learn to apply mindfulness in your life? Do you want to learn to be mindful in your interactions with others?

  In the Interpersonal Mindfulness training, you deepen your mindful attention practice and expand your skills to include interactions with others. There is a focus on authenticity and deepening connections.

  The training consists of four pillars:
  1.
  Deepening and broadening your mindfulness skills;
  2. Bringing mindfulness into communication;
  3. Increasing and deepening your body awareness (interoception);
  4. Strengthening your calming system.

  Over 5 sessions, your toolbox will be expanded with, among other things:

  • Calm meditation to develop calmness and concentration from which clarity, wisdom, and creativity can arise.
  • Various meditations to increase our body awareness, helping with further stress reduction and connecting with others.
  • Kindness meditation to become more gentle and friendly towards ourselves and others.
  • Yoga nidra (sleep yoga) to tap into the subconscious and reflect on your values en probably also Yin yoga, an accessible form of yoga that helps relax the entire body/mind system
  • Value-based meditation to give more direction to our lives and live more in line with our values.

  Mindful communication
  We explore how, through practical communication guidelines, we can deepen and improve the relationship with ourselves and others step by step. We will do this through various (interactive) exercises, shedding light on different perspectives each week. Topics include attentive listening, mindful speaking, conscious responding, and communicating in conflict situations. We examine our own roles and states of mind in connection and how we can communicate more in line with our needs.

  As a result, communication becomes more compassionate, sincere, and engaging. Life may become lighter, and our connections with others more pleasant and aligned. The exercises draw from existing methods such as interpersonal mindfulness, nonviolent communication, and deep listening.

  Neuroception, Compassion Focused and Polyvagal Theory
  We delve deeper into the workings of the brain in relation to stress and learn about our emotion regulation and motivation systems, which largely determine our behavior and well-being. We discover how various elements of mindfulness and mindful communication contribute to balancing these systems, helping us be more relaxed and present, both with ourselves and with others.

  We train our parasympathetic nervous system, the part of the nervous system associated with calmness. In addition to theory, we will of course practice with it. This way, we work on increasing our inner calm and our ability to activate the calming system.

  Practical information:
  The training consists of 5 online sessions Friday evenings from 7-9.30 pm  
  12th, 19th, 26th of April, 03rd, 10th of May 2024
  Online with zoom  for the special price of 225 euro, including a workbook and audio files.

  Register before 12th  of March and you receive a 10% discount 

  The training is conducted by me, Birgitte Beelen also certified mindfulness and compassion trainer and certified for this specific training by those who developed it initially, Zohair Elabd, Frits Koster, and Lidewij Severins.

  Hope you’ll join me on the 12th of April 2024 –  7 pm online!

   

 • Systemisch Interveniëren
 • Een systemische benadering helpt kinderen, jongeren, ouders en sociale omgeving om beter te communiceren en om psychologisch, sociaal, cultureel en maatschappelijk beter te kunnen functioneren.

  In 4 dagen wordt ingegaan op systeemtheoretische principes en interventies in specifieke situaties en vanuit verschillende invalshoeken (onder meer structureel, strategisch, contextueel, narratief). Er wordt aandacht besteed aan het eigen gezinssysteem en er wordt gewerkt met casuïstiek uit door de deelnemers ingebrachte cliëntsystemen. Theorie wordt afgewisseld met het oefenen van vaardigheden, tijdens de bijeenkomsten en tussen de opeenvolgende bijeenkomsten. Hierdoor kan een optimale balans ontstaan tussen kennen en kunnen.

  Op dag 4 staat systeemtheoretische reflectie met betrekking tot eigen casuïstiek centraal.

  Aan het einde van deze vierdaagse kunnen deelnemers een gezinssysteem beschrijven in termen van structuur, patronen, klimaat en narratieven.

  Voor aanvullende informatie of vooraanmelding kunt u gebruikmaken van het contactformulier op deze website.

 • Introductie Workshop Interpersoonlijke Mindfulness / Mindful Communiceren
 • Introductie workshop Interpersoonlijke Mindfulness / Mindful Communiceren 

  Heb je een mindfulnesstraining gevolgd?
  *    Heb je behoefte om je verder te ontwikkelen met mindfulness?
  *    Wil je leren mindfulness toe te passen in je leven?
  *    Wil je leren mindful in contact met anderen te staan?

  Tijdens de workshop komt aan bod:
  *    Kalmtemeditatie van waaruit helderheid, wijsheid en creativiteit kunnen ontstaan;
  *    Mildheidmeditatie waarmee je vriendelijker wordt naar jezelf en anderen;
  *    Meditaties waarmee we ons lichaamsbewustzijn vergroten. Dit helpt ons bij stressreductie en in contact met anderen;
  *    Interpersoonlijke meditatie om meer richting te kunnen geven aan onze contacten en natuurlijk
  *    Heel veel oefenen!

  Achtergrond:
  Mindful communiceren
  We onderzoeken hoe we aan de hand van praktische communicatie-richtlijnen de relatie met onszelf en anderen kunnen verdiepen en waar mogelijk verbeteren. We doen dit stapsgewijs. We zullen hiervoor verschillende (interactieve) oefeningen doen.
  In de twee dagdelen belichten we diverse perspectieven. Zo komen onder andere aan bod: aandachtig luisteren, mindful spreken, bewust reageren.
  De communicatie wordt hierdoor meer compassievol, oprechter en dieper. De oefeningen komen uit bestaande methodes als Interpersoonlijke Mindfulness, Deep Listening, Insight Dialogue en Compassievol luisteren.

  Mindfulness en het brein
  We duiken dieper in de werking van het brein in relatie tot stress en leren onze emotieregulatie- en motivatiesystemen, waaruit veel van ons gedrag gestuurd en ons welzijn bepaald wordt, beter kennen. We ontdekken hoe verschillende elementen van mindfulness en mindful communiceren bijdragen aan het meer in balans brengen van deze systemen. Dit helpt ons om meer ontspannen aanwezig te zijn, zowel in contact met onszelf als in contact met anderen. We trainen onze parasympaticus, het deel van het zenuwstelsel dat met kalmte te maken heeft. Naast theorie gaan we er natuurlijk mee oefenen.

  Kortom, een bijzonder gevulde dag!

  Praktische gegevens:
  Deze introductie-workshop is inclusief een werkboek, audiobestanden en consumpties tijdens de trainingen.
  Zaterdag 05 oktober of 16 november  a.s. van 10:00 tot 17:00 in EINDHOVEN

  Als je interesse hebt, en deel wilt nemen: schrijf je in via het aanmeldformulier.
  Meld je je aan vóór 01 juli  a.s. dan ontvang je 10% korting.

  En, mocht je wel geïnteresseerd zijn, maar komen de genoemde data niet uit, dan verneem ik het graag. Wellicht zie ik kans een andere datum ook te plannen.

  Voel je van harte welkom!

 • Systeem en Trauma
 • Wat je gaat leren

  Deze 40 uur durende specialistische cursus biedt een verkenning in het complexe veld van trauma en systeemtherapie. Uiteraard worden verschillende ziens- en benaderingswijzen gepresenteerd. Het is een start om zicht te krijgen op de complexe invloed van trauma’s op systemen, om nieuwsgierig te zijn naar signalen, om woorden te geven aan datgene wat niet gezegd mag worden, om overeenstemming te krijgen over wat er aan de hand is en wat er zou moeten gebeuren, om een behandelcontext te creëren, om verschillende interventies zowel op individueel als op systeemniveau voor te leggen en uit te voeren. Verschillende aspecten komen aanbod: het creëren van een veilige context, signaleren, woorden geven, het hanteren van de persoonlijke en relationele stress (stabiliseren), onderzoeken en toe-eigenen, herstructureren en herstel, consolidatie, een nieuw verhaal en herstel. Het gaat in de eerste plaats om het creëren van een veilig werkkader. Bij dit werkkader is de organisatorische context essentieel. Trauma’s roepen heftige gevoelens op bij alle participanten. In dit opzicht is een samenhangende context van de organisatie of bij samenwerking van organisaties cruciaal voor het slagen van een behandeling. Het hanteren van parallelprocessen is in dit licht vanzelfsprekend.

  Het programma

  Opbouw van de cursus:
  Trauma onderzoeken en benoemen, mogelijkheden om de blokkade in het proces te doorbreken.

  Trauma en systeemtherapie is niet alleen een vak om te lezen en te zien uitvoeren, maar zelf oefenen, taal maken, reflecteren, valkuilen realiseren, fouten maken en opnieuw beginnen is cruciaal in het leerproces. Er wordt aandacht besteed aan het intra- en interpersoonlijke processen en uiteraard bij dit thema worden parallelprocessen voelbaar en zichtbaar. Het zichtbaar en hoorbaar maken wat tot dan toe ongezegd is, is één van de centrale onderdelen van deze cursus. Verdere aandachtspunten:

  • Het betreft het zicht krijgen op hoe trauma’s een blokkerende werking hebben op emotieregulatie, identiteitsontwikkeling, intieme relaties en familieverhoudingen. Vervolgens gaat het om hoe die blokkerende processen zichtbaar worden gemaakt.
  • Vervolgens wordt er gezocht naar mogelijkheden voor therapie. Systeemtherapie heeft hierin een toegevoegde waarde.
  • Het vaststellen van bepaalde fasen in het therapieproces (taxatie, woorden geven, maken van een kader en behandelplan, opbouw gezamenlijk verhaal of de-escalatiefase, reframe of verdiepingsfase, afronding en afsluitingsfase).
  • Hoe systeemtherapie wordt gecombineerd met andere therapieën (EMDR, enz.).

  Datum en locatie

  BCN Zalencentrum Eindhoven
  Vrijdagen 11 en 18 oktober en 01, 8, 15 en 22 november 2024
  09:30 uur – 16:45 uur

  Prijs: €1.310,00

  Inschrijven:
  KING Nascholing: https://www.kingnascholing.nl/cursusaanbod/3622-systeem-en-trauma-in-bcn-eindhoven-2024-03-19#calendar

  Trainer

  Birgitte M.J. Beelen

 • Mindfulness & Compassie in de Klinische Praktijk
 • Mindfulness & Compassie in de Klinische Praktijk
  In Therapie Coaching en andere Helpende Gesprekken  –

  Mindfulness is een waardevolle benadering die steeds meer wordt geïntegreerd in therapie, coaching en andere helpende gesprekken. Deze vierdaagse cursus biedt een diepgaand inzicht in de toepassing en voordelen van mindfulness en compassie in deze contexten. U leert verschillende mindfulness-technieken en hoe u ze effectief kunt gebruiken om stress te verminderen, emotionele veerkracht op te bouwen en het welzijn van cliënten te bevorderen. Daarnaast krijgt u praktische richtlijnen om mindfulness en compassie te integreren in uw bestaande therapeutische of coachingspraktijk.

  Of u nu een professional bent die op zoek is naar nieuwe tools om uw cliënten te ondersteunen of iemand die geïnteresseerd is in mindfulness en compassie als zelfhulpmiddel, deze cursus biedt een solide basis om mindfulness toe te passen in verschillende helpende gesprekken.

  Praktische gegevens

  Inhoud:

  Mindfulness in therapie, coaching en andere helpende gesprekken is een vaardigheidstraining. Hierin wordt geleerd tijdens cliëntcontacten mindfulness te belichamen en mindfulness en compassie te gebruiken als vaardigheid ten behoeve van aandacht en emotieregulatie bij een grote diversiteit van psychische problemen en andere hulpvragen.

  Doelen

  Het opdoen van ervaring met mindfulnessoefeningen en oefeningen in (zelf) compassie en het toepassen ervan in zowel uw eigen privé-leven als in uw professionele leven.

  Het leren overdragen van mindfulnessoefeningen aan cliënten en het kunnen integreren van mindfulness in behandelingen; bij psychische klachten en/of in andere begeleidingstrajecten.

  Voor wie

  De training is bedoeld voor psychologen, psychiaters pedagogen, coaches, trainers, maatschappelijk werkers, SPV-ers, etc. die hun therapeutische mogelijkheden willen uitbreiden.

  Voorwaarden voor deelname

  • Als u een of meer van de volgende vragen bevestigend kunt beantwoorden, dan voldoe je aan de voorwaarden om deel te nemen:
  • Hebt u eerder al kennis gemaakt met mindfulness en een training mindfulness en/of compassie gevolgd?
  • Wilt u graag weten of en hoe u hiermee kunt werken in uw eigen werk als professional.
  • Wilt u uw therapeutische houding onderzoeken, bent u er nieuwsgierig naar hoe mindfulness en mindfulness gebaseerde oefeningen voor uzelf van betekenis kunnen zijn?
  • Wilt u verdieping van uw basale therapeutische kwaliteiten; aandacht, acceptatie, empathie, compassie, gelijkmoedigheid dan bent u van harte welkom bij deze cursus.

  Werkvormen

  • Het theoretisch kader van mindfulness en compassie in de therapeutische setting wordt toegelicht;
  • Er wordt gewerkt met presentaties:
  • Er vinden literatuurbesprekingen en referaten plaats, verzorgd door de deelnemers.
  • Er wordt gewerkt met oefeningen en rollenspel;
  • Er is ruimte voor eigen casuïstiek

  Voorbereiding

  De cursisten wordt gevraagd te reflecteren op een of meerdere doelen met betrekking tot deelname aan de cursus, deze te formuleren en de eerste bijeenkomst mee te nemen.

  Onderwerpen

  • Mindfulness & Compassie  integreren in Psychotherapie
  • Een mindful therapeut worden, verdieping van de basiskwaliteiten
  • Wetenschappelijk onderzoek naar effectiviteit
  • Mindfulness cultiveren in de therapeutische relatie
  • Concentratie en open aandacht oefenen
  • Gelijkmoedigheid en balans* Mindfulness toegankelijk maken, volgorde van oefenaanbod
  • Aanbod voor verschillende problematiek
  • Voorbij symptoomverlichting
  • Stilte-sessie
  • Integratie, betekenis, symbool en evaluatie

  Datum en locatie

  Data: 23 maart 2024 – 20 april 2024
  Locatie: ARISTO Zalencentrum in Eindhoven
  Prijs:
  Inclusief: Literatuur en audiobestanden
  Inschrijven:
  KING Nascholing: https://www.kingnascholing.nl/cursussen/mindfulness-en-compassie-in-de-klinische-praktijk-birgitte-beelen#calendar

 • Het genogram in Family Mediation
 • Het genogram is een grafische weergave van een gezinssysteem in de meest brede zin van het woord. Vaak maakt het genogram de eerste stap mogelijk in een proces waarbij mensen zich meer bewust worden van de verhoudingen en relaties binnen de eigen familie en de familiegeschiedenis. Het genogram wordt gebruikt in therapie, in mediation, coaching en wordt tevens toegepast om binnen organisaties structuren en onderlinge relaties te verhelderen.

  In de workshop “Het genogram in Family Mediation” wordt specifiek stilgestaan bij de rol van het genogram in het Mediation proces.

  De workshop is ontwikkeld en bedoeld voor familierechtadvocaten en mediators. Wordt, indien gewenst, aangeboden in drie talen.

  • 1 dagdeel
  • Data: afhankelijk van aanmelding, in onderling overleg
  • Locatie: nader te bepalen
  • € 450 (excl. BTW)/persoon. Voor een in company groepstraining gelden speciale tarieven
 • GRACE – De kracht van compassievol handelen
 • De kracht van Compassievol handelen;
  in contact met jezelf en de ander

  Betrokkenheid en compassie zonder burn-out. De G.R.A.C.E-methodiek van Joan Halifax

  Wat je gaat leren

  In deze tweedaagse training leer je betrokken en compassievol met anderen om te gaan door actieve contemplatiebeoefening. G.R.A.C.E staat voor:

  • Gathering Attention (aandacht verzamelen),
  • Recalling Intention (onze intentie herkennen),
  • Attune to Self and Other (afstemming op jezelf en de ander),
  • Consider what will serve (nagaan wat van dienst kan zijn),
  • Engage and End (hulp bieden en afsluiten).

  De methodiek is ontwikkeld door Joan Halifax, antropoloog, pionier op het gebied van palliatieve zorg, dharmaleraar, zenpriester en oprichter van het Upaya Insititute in Santa Fe, op basis van onderzoek in de sociale en neuropsychologie. Zij schreef daar het boek “Kantelpunten” over.

  Je vergroot in de training je vermogen om compassievol met anderen om te gaan zonder de zorg voor jezelf te verliezen. Want in het dagelijks leven dreigt onze betrokkenheid bij anderen nogal eens teveel te worden voor onszelf. Of we nu arts, leraar, maatschappelijk werker, therapeut, leidinggevende of mantelzorger zijn, of eenvoudigweg in ons alledaagse menselijke contact.

  Aan het eind van deze tweedaagse:

  • Heb je kennis gemaakt met de begrippen altruïsme, empathie, integriteit, respect en inzet in relatie tot compassievol handelen.
  • Heb je deze begrippen leren toepassen tijdens je beoefening.
  • Heb je inzicht gekregen in de “kantelpunten”, die het toepassen ervan niet altijd gemakkelijk of mogelijk maken.
  • Heb je als deelnemer een eigen manier gevonden om het proces van G.R.A.C.E als referentiekader te gebruiken in je eigen leven en/of je eigen beroepsbeoefening.
  • Ben je je meer bewust van de mogelijkheden en beperkingen die onlosmakelijk verbonden zijn met mens-zijn.

  Het programma

  Deze training biedt het programma van de G.R.A.C.E-methodiek. We behandelen de achtergrond van het begrip compassie en we doorlopen de vijf stappen van het G.R.A.C.E-proces. Zo kun jij ook de kwaliteiten en vaardigheden leren die je in staat stellen bij anderen betrokken te zijn met een open hart zonder steeds overspoeld of burn-out te raken.

  Naast theoretische uiteenzettingen oefenen we de vaardigheden op een ervaringsgerichte en interactieve manier. Daarbij gebruiken we meditatie en reflectie om de ervaringen te verdiepen. Vanzelfsprekend besteden we aandacht aan hoe je deze methode praktisch kunt toepassen in werk en dagelijks leven.

  Of compassie nu diep verankerd is in onze biologie of vanuit ons geweten ontstaat, of ze nu instinctief, intentioneel of sociaal voorgeschreven is, we weten op basis van wetenschappelijk onderzoek dat ze het welzijn vergroot van de mensen die compassie ontvangen en zelfs heilzaam is voor mensen die alleen maar getuige zijn van een meedogende daad. Compassie is een van die ervaringen die het menselijk hart ontroeren, of we haar nu geven, haar ontvangen of waarnemen.

  Voor wie

  Deze training is voor alle mensen die met mensen werken, en iedereen die zich bij anderen betrokken voelt, maar soms worstelt met het gevoel dat dit teveel energie kost.

  Enige ervaring met meditatie is gewenst, bijvoorbeeld door de 8-weekse mindfulnesstraining of op een andere manier.

  Datum en locatie

  Data:
  Zaterdag 25 mei 2024 en zondag 26 mei 2024 van 10:00 tot 17:30 uur

  Locatie:
  Eindhoven; voormalige kapel in Gezondheidscentrum Plus, te voet 15 minuten vanaf Centraal Station

  Prijs: €485,00

  Inclusief:
  ‘Kantelpunten’ van Joan Halifax, werkboek, audiobestanden, lunch, koffie, thee, water, versnaperingen gedurende de dag (exclusief: overnachting en diner) Indien gewenst wordt een lijst met overnachtingsmogelijkheden / hotels bij inschrijving toegezonden.

  Trainer

  Birgitte M.J. Beelen
  Mindfulness & Compassietrainer VMBN – Cat. 1
  GZ-Psycholoog / Supervisor & Leertherapeut NVRG
  EMDR-Practitioner Europe  Cross Border Mediator EU

  De volledige brochure van deze training kunt u hier downloaden.

 • Mindfulness Aandacht- & Inzichttraining MBSR/MBCT
 • Door aandacht te hebben voor dat wat nu plaatsvindt, leer je echt aanwezig te zijn en je meer open te stellen. Door mindfulnesstraining ontwikkel je oordeelvrije aandacht, een mildere manier van kijken naar wat er is, zonder te (ver) oordelen en krijg je inzicht in je eigen patronen. Mindfulness is erg geschikt voor mensen met lichamelijke klachten, stress of verschijnselen van burn-out, mensen die piekeren, of mensen met de neiging tot somberheid. De training is ook geschikt voor mensen zonder klachten, die geïnteresseerd zijn in mindfulness, in het minder be- en veroordelend in het leven kunnen staan.
  Niet alleen helpt deze methode je ontspannen met moeilijkheden omgaan en minder te piekeren, het helpt je ook meer open te staan en meer van het leven te genieten.

  Informatie over deze training kunt u vinden in de brochure.

 • Mindfulness Based Compassionate Living (MBCL)
 • Waarom (zelf)compassie?

  Door training in (zelf)compassie ontstaat er:

  • Meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met jezelf en met anderen
  • Inzicht in de waarde van (zelf)compassie
  • Het beter in staat zijn om met zorgen en stress om te gaan
  • Inzicht in de principes die een rol spelen bij de beoefening van compassie
  • Inzicht in de principes die een rol spelen bij de beoefening van compassie

  Programma

  De compassietraining (MBCL) bestaat net als de mindfulnesstraining uit acht bijeenkomsten en een stiltedag. Ook bij deze training krijgt oefening veel aandacht en de oefeningen die aangeboden worden bieden de mogelijkheid om meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met jezelf en anderen te ervaren. Er wordt van je verwacht dat je thuis ook oefent, richtlijn ongeveer 30-45 minuten per dag. Hiervoor ontvang je een werkboek en de benodigde audiobestanden.

  In de compassietraining komt onder meer het volgende aan bod:

  • Het valideren van pijn en lijden;
  • Hoe ons brein en organisme zijn geëvolueerd om te overleven;
  • Inzicht in de drie emotieregulatiesystemen;
  • Hoe de emotieregulatiesystemen uit balans kunnen raken door invloeden van buitenf, maar ook van binnenuit, bijvoorbeeld door schaamte, zelfkritiek en “de innerlijke pestkop”;
  • Hoe mentale voorstellingen de emotieregulatiesystemen kunnen beïnvloeden en hoe training in compassie de balans kan helpen herstellen;
  • Een vierde reactie op stress; tend en befriend, naast fight, flight, freeze;
  • Drie antidota tegen strenge zelfkritiek, zelfisolatie en over-identificatie: respectievelijk self-kindness, common humanity & mindfulness;
  • Het ontwikkelen van de compassiemodus door oefeningen in compassievol motiveren, aandacht geven, voelen, redeneren, verbeelden, spreken en handelen;
  • De cultivering van compassie als één van de vier zelfoverstijgende kwaliteiten: vriendelijkheid, compassie, (mede)vreugde en innerlijke balans.

  De compassietraining, die officieel Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) wordt genoemd, is gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde visie op het belang van (zelf)compassie en geïnspireerd op onder meer het werk van Paul Gilbert (The Compassionate Mind, Constable 2009), Christopher Germer (The Mindful Path to Self-Compassion, Guilford 2009) Rick Hanson (Boeddha’s brein, Ten Have, 2012) en Kristin Neff (Zelfcompassie, De Bezige Bij, 2011). De MBCL-training is ontwikkeld door Erik van den Brink en Frits Koster. Ik verheug me erin dat ik door henzelf ben opgeleid tot compassietrainer.

  De volledige brochure van deze leergang kunt u hier downloaden.

  Voor wie?

  De MBCL is bedoeld voor mensen die ervaren hebben dat mindfulnessbeoefening of meditatie hen iets positiefs brengt. Voor mensen die er eventueel moeite mee hebben de beoefening in het dagelijks leven te integreren en/of die een milde houding naar zichzelf willen ontwikkelen. De MBCL is het beste te volgen als je eerder een mindfulnesstraining (MBSR/MBCT) hebt gevolgd, maar ook ervaring met andere meditatievormen is prima. Ook bij chronische gezondheidsklachten of een moeilijke tijd en de wens goed voor jezelf te blijven zorgen kan de MBCL een geschikte keuze voor je zijn.
  Er wordt gewerkt in groepen van minimaal 10 en maximaal 16 deelnemers.

  Eerstvolgende training:
  Dinsdagavonden vanaf  02 april 2024 van 19:00 – 21:30 uur in Eindhoven (nabij centrum)

  Wees welkom!

  Locatie

  Eindhoven / Son en Breugel

 • Mindfulness Based Compassionate Living (MBCL) – weekend online
 • De volledige brochure van deze training kunt u hier downloaden.

 • Houd me vast
 • Had je meer van je relatie verwacht of loopt je relatie niet lekker?
  Wil je de relatie verbeteren of verdiepen?

  Dat kan met het “Houd me vast”-programma (zonder therapie).

  “Houd me vast” is een lichte vorm van EFT (emotiegerichte relatietherapie).
  Net als EFT werkt “Houd me vast” vanuit emoties.

  Het “Houd me vast”-programma kent een vaste structuur en is gebaseerd op het gelijknamige boek van Sue Johnson.
  Onderwerpen zijn:

  • Emoties in liefde en verbinding / hechting;
  • (Destructieve) patronen binnen relaties herkennen;
  • Opzoeken en vinden van de zere plekken van vroeger;
  • Bouwen aan een veilige basis om moeilijke dingen te kunnen bespreken.

  Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met videomateriaal, oefeningen & huiswerkopdrachten.

  Je gaat vooral heel praktisch met je partner aan de slag!

  Zie hier de brochure.

 • Van (V)echtscheiding naar (W)aardig ouderschap
 • Als ouders scheiden, scheiden kinderen mee. Alles wat vertrouwd was, gaat veranderen. Kinderen worstelen met vragen en gevoelens die ze om verschillende redenen (waaronder ook angst) vaak bij zich houden. In deze nare periode kunnen kinderen een steuntje in de rug goed gebruiken.

  Ook uw wereld staat op zijn kop en hoewel u er waarschijnlijk heel graag voor uw kind(eren) wilt zijn, zult u waarschijnlijk niet altijd aandacht hebben voor uw kind(eren).

  Afhankelijk van de fase van scheiding waar u zich in bevindt, afhankelijk van het feit of het uw keuze was om uiteen te gaan of niet, afhankelijk van hoe de beslissing tot stand is gekomen, afhankelijk van heel veel meer factoren en redenen kunt u samen goede keuzes maken of minder goed met elkaar allerlei belangrijke beslissingen nemen.

  Om u enkele handvatten te bieden in deze periode van uw leven, hebben wij een programma samengesteld waarin er zowel aandacht is voor u als ouder als voor uw kind(eren).

  Het programma vindt gelijktijdig plaats op dezelfde locatie én de inhoud van het programma vertoont eveneens grote overeenkomsten. U als ouders gaat samen aan het werk én uw kind(eren) gaan samen aan het werk. Gedurende de bijeenkomsten vinden vervolgens momenten plaats waarin u met elkaar deelt waar u mee bezig bent.

  • Voor ouders met hun kinderen
  • 5 bijeenkomsten van 2,5 uur
  • Data en locatie worden nader vastgesteld afhankelijk van aanmelding en getoonde interesse.
  • Prijsinformatie (per gezin) volgt
 • Praten met mijn partner
 • Wil jij je ook begrepen voelen?
  Wil jij ook dat de ander eens naar je luistert?
  Wil je (weer) samen leuke dingen doen?
  Wil je meer tijd voor jezelf? Wil je meer samen overleggen, of juist niet steeds hoeven te overleggen?

   

  Wil je beter samen kunnen praten, luisteren, wil je beter samen kunnen zijn? Voor (echt)paren die moeite hebben om op constructieve wijze met elkaar in gesprek te zijn. Centraal staat:

  • Aanleren van communicatieve vaardigheden binnen de partnerrelatie;
  • Verbeteren onderlinge communicatie;
  • Uitleg & oefening.

  Kom dan naar de workshop:

  • 7 dinsdagavonden (19.30 – 22.00 uur)
  • Data en locatie worden nader vastgesteld afhankelijk van aanmelding en getoonde interesse.
  • € 650 / stel (max 8)

Downloads

Introductie Workshop Interpersoonlijke Mindfulness / Mindful Communiceren

Mindfulness & Compassie in de Klinische Praktijk

Mindfulness Aandacht- & Inzichttraining MBSR/MBCT

Mindfulness Based Compassionate Living (MBCL)

Mindfulness Based Compassionate Living (MBCL) – weekend online

Aanmelden voor de training

Ik schrijf me in voor de training:

Naam(Vereist)
DD slash MM slash JJJJ
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Professional

Testimonials

I met Brigitte, many years ago, as part of our very first cross-border family mediation training.

Over the years, I have been able to refer very sensitive cases to her, which have always been handled with great professionalism and listening.

In the context of the international trainings I directly organise, I always have Brigitte present as one of my favourite trainers. The feedback I get, from colleagues of different nationalities and cultures, is always enthusiastic. She manages to be enthusing and above all she is never 'rigid' in her approach. She modifies content and schemes as required, which is not at all common.

MARZIA GHIGLIAZZA – Senior Partner avvocata mediatrice cross-border

Birgitte is a very experienced professional and trainer in international mediation who fascinates participants with new approaches in her work. The last training, I visited was about mindfulness and mediation, especially international mediation. She found the way to show us the connection between two worlds we all know separately.

Ana Piernas López – Abogada & Rechtsanwältin Cross-Border Mediator

De training heb ik ervaren als verrijkend en leerzaam. Het is niet altijd makkelijk om de formele en informele beoefening in te passen in het leven. Het vraagt commitment. Ik heb ervaren dat het ruimte maken voor de beoefening er wel voor zorgt dat het wortel schiet. Dat zijn momenten dat ik mezelf voel openen; hé er gebeurt iets! De dagelijkse beoefening is een baken geworden waar ik me mag richten op mijn lichaam. Het heeft mijn bewustzijn vergroot over wat voor gewaarwordingen er allemaal rondgaan in 'mijn huis'! Wonderlijk! Het leuke is bij het uitwisselen van ervaringen in de groep dat er herkenning is in gedeelde ervaringen en dat een medecursist prachtig zijn of haar ervaringen weet te verwoorden en ik dan denk; hé, dat heb ik ook! Al met al smaakt het naar meer en heb ik de avonden als een cadeau ervaren.

Juliette

Birgitte heeft mij in de EMDR therapie leren om te gaan en mezelf te vergeven, ik leef weer in het heden in plaats van in het verleden. De mindfulness trainingen hebben er voor gezorgd dat ik zaken niet zo meer overdenk. Problemen maak ik klein en maak ik niet groot. Ik ben terug in het moment gekomen. Het is niet zo dat de problemen allemaal zijn opgelost, het is meer dat ik de problemen aankan en weer positief in het leven sta.

Hans Wind

We met Birgitte more than 10 years ago when we all started training as cross-border mediators. Soon after Birgitte began to train mediators herself and it was really interesting to participate in her lectures as she also has a background in psychology and family therapy . Birgitte's training is truly interactive - theory is mixed with exercises and analyses. This was the reason we invited Birgitte to train our domestic family mediators. She has been training our mediators for 3 years now and, based on the feedback, the trainees are very satisfied with the knowledge they have gained.

Anneli and Helle

Hoewel ik vooraf wat huiverig was voor het groeps-aspect, bleek dat juist veel toe te voegen aan zowel de mindfulness-training als de compassie-training die ik bij Syntagma heb gevolgd. Dankzij de zeer deskundige en professionele begeleiding door Birgitte zijn beide trainingen enorm waardevol voor mij geweest! Ik heb Birgitte -ook in mijn individuele traject- ervaren als een heel prettige, open, nuchtere, empatische en gedreven psycholoog en trainer. Ze analyseert snel en scherp, weet de juiste sfeer te creëren, gaat de moeilijke dingen niet uit de weg, stelt de goede vragen, gebruikt  humor op een fijne manier en geeft praktische handvatten om mee verder te kunnen. Doordat Birgitte kan putten uit een gedegen theoretische achtergrond met een diversiteit aan ervaringen, opleidingen en aanvullende scholingen kan ze gemakkelijk aansluiten en schakelen en zo steeds de best passende route vinden. Het heeft mij erg geholpen in het beter kunnen luisteren naar en handelen volgens mijn gevoel, en in het vinden van meer rust, vertrouwen en stevigheid. Heel veel dank daar voor! M. v. I.

M. v. I.

Professional

Beroepsvereningingen

Birgitte is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen en netwerken.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je dan in voor de 3-maandelijkse nieuwsbrief per mail!

Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Algemene voorwaarden Privacy Disclaimer
Ontworpen en ontwikkeld door mintis.nl