Privacy

Privacy Policy

Wanneer u zich bij SYNTAGMA Psychologie Mediation Coaching Training aanmeldt voor een activiteit, contact met ons opneemt via een formulier of iets van onze website(s) download, dan vragen we naar (uw) persoonsgegevens. Graag vertellen we u met deze privacy policy, voor welk(e) doeleinde(n) we dit doen en waarom wij menen daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Deze policy is in lijn met de nieuwe richtlijnen volgens de AVG en van toepassing op alle activiteiten van SYNTAGMA Psychologie Mediation Coaching Training. SYNTAGMA Psychologie Mediation Coaching Training is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens. Heeft u na het lezen nog vragen, neem dan contact op via beelen@syntagma-pmct.nl.

1. Waarborgen privacy

Het waarborgen van de privacy en gegevens van onze bezoekers vinden wij van groot belang. Daarom zorgen we ervoor dat uw gegevens worden beveiligd en bewaakt tegen misbruik en ongeautoriseerde partijen. SYNTAGMA Psychologie Mediation Coaching Training bewaart uw gegevens zolang verplicht en/of ze relevant zijn in verband met de doeleinden als beschreven bij punt 3, 4 en 5.

2. Klachtrecht

Mocht u ondanks onze waarborgen ontevreden zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact op met ons via beelen@syntagma-pmct.nl of telefonisch via 050 – 535 29 88. Daarnaast staat het u vrij om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen.

3. Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Voor zover de diensten van SYNTAGMA Psychologie Mediation Coaching Training vallen binnen het beleidskader van de Nederlandse Zorgautoriteit, schrijft die NZa wettelijk voor welke gegevens geregistreerd moeten worden in het cliëntdossier. Ook schrijft de NZa voor welke gegevens op de relevante facturen vermeld moeten worden. We beperken ons tot uw naam, adres- en contactgegevens om u in voorkomend geval aanvullend te informeren over ons diensten- en trainingsaanbod en om een goede uitvoering daarvan mogelijk te maken. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het creëren van een account voor een eHealthapplicatie, afhandeling van trainingen en het toesturen van online nieuwsbrieven en/of brochures (na toestemming).

4. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?

Afhankelijk van het kader verzamelen en verwerken we onder meer de volgende persoonsgegevens:

• Uw voorletters, voor- en achternaam

• Huisadres

• E-mailadres

• Telefoonnummer

In geval van de NZa-verplichting komen hierbij:

• Geboortedatum

• Geboorteplaats

• BSN

• ID-type en -nummer

• Zorgverzekeraar en polisnummer

• Huisarts

5. Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens in principe alleen ‘off line’ in direct contact met u. Indien u zich tot SYNTAGMA Psychologie Mediation Coaching Training wendt of aanmeldt via de website of E-mail, worden uw gegevens niet automatisch opgeslagen, maar slechts handmatig geregistreerd. Slechts in die gevallen waarin de NZa dit verplicht, verifiëren wij de relevante gegevens via het platform van de gezamenlijke zorgverzekeraars, Vecozo. Vecozo staat voor ‘veilige communicatie in de zorg’ ten behoeve van veilige en efficiënte uitwisseling van administratieve gegevens in de zorg. Indien u zich niet kenbaar heeft gemaakt middels een e-mailadres, houden we uw informatie anoniem bij. Dit is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie. U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

6. Verwerking persoonsgegevens

Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot persoonsgegevens. Dit ondervangen we met geheimhoudingsovereenkomsten en een rechtenstructuur per systeem en de inzet van complexe, wisselende wachtwoorden per systeem. Wij maken gebruik van een internet-gebaseerd Praktijk Management Systeem en een eHealth-platform. Met elk van de aanbieders van deze systemen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten die hen tot dezelfde privacybescherming verplichten als die voor tot SYNTAGMA Psychologie Mediation Coaching Training geldt. Wij verkopen noch leveren uw gegevens aan derden voor commerciële doeleinden.

7. Recht op inzage / rectificatie /verwijdering persoonsgegevens

Bent u cliënt bij SYNTAGMA Psychologie Mediation Coaching Training en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw recht van inzage. Als uw persoonsgegevens niet kloppen, dan kunt u tot SYNTAGMA Psychologie Mediation Coaching Training vragen om deze gegevens aan te passen en waar nodig te verwijderen. Indien gewenst kunt u tegen de verwerking bezwaar maken of verzoeken de verwerking te beperken of gegevens over te dragen voor zover wettelijke regelgeving zich daar niet tegen verzet. Als u van deze rechten gebruik wilt maken, gelieve dan een schriftelijk verzoek daartoe tot SYNTAGMA Psychologie Mediation Coaching Training te richten of e-mail naar beelen@syntagmapmct.nl.

8. Melding van datalekken

SYNTAGMA Psychologie Mediation Coaching Training houdt zich aan de Meldplicht datalekken richtlijnen zoals vastgelegd bij de Authoriteit Persoonsgegevens onder de url:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken. Dat betekent dat wij eerst de ernst van de melding bepalen aan de hand van de richtlijnen en indien nodig overgaan tot het indienen van een melding bij de Authoriteit Persoonsgegevens. Tevens informeren wij tijdig ook alle betrokkenen en belanghebbenden over het datalek en de ondernomen acties.

9. Overige

SYNTAGMA Psychologie Mediation Coaching Training heeft het recht om de inhoud van deze privacy policy waar nodig te wijzigen. Wij raden u aan om deze policy met enige regelmaat te lezen, zodat u op de hoogte bent van deze wijzigingen. De laatste wijziging heeft plaats gevonden op: 17 november 2022.

Privacy

Beroepsvereningingen

Birgitte is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen en netwerken.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je dan in voor de 3-maandelijkse nieuwsbrief per mail!

Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Algemene voorwaarden Privacy Disclaimer
Ontworpen en ontwikkeld door mintis.nl