Mindfulness & Compassie

- Compassie

Het bewust aanwezig zijn in het moment; vriendelijkheid en medeleven tonen naar jezelf en anderen, zonder oordeel.

Wat is compassie?

“Compassie of mededogen kan gedefinieerd worden als het vermogen ons betrokken te voelen bij pijn en lijden, zowel van onszelf als van anderen. Het gaat samen met de wens om deze pijn en dit lijden te verlichten en de bereidheid om daar verantwoordelijkheid voor te nemen.

Compassie is een algemeen menselijke eigenschap die bij iedereen in aanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet tot bloei is gekomen. Uit onderzoek blijkt dat (zelf)compassie bevorderlijk is voor ons psychisch en lichamelijk welzijn en voor ons sociale functioneren. (MacBeth & Gumley, 2012; Neff, 2012).

Bij zelfcompassie gaat het om drie dingen: begrip voor jezelf als je het moeilijk hebt, acceptatie dat lijden onvermijdelijk deel uitmaakt van het leven, en het onder ogen zien van je eigen emoties, zonder te oordelen. Beoefening van zelfcompassie is niet egocentrisch, maar zorgt juist voor een gezonde relatie met jezelf en voor een toename van empathie en openheid naar anderen toe. Ook uit veel ander wetenschappelijk onderzoek (Van den Brink & Koster, 2013; 2015) blijkt dat zelfcompassie samengaat met:

  • Een verzachtende invloed op de impact van negatieve gebeurtenissen;
  • Meer persoonlijk initiatief, een grotere vaardigheid om met moeilijkheden om te gaan en het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen acties (ook wanneer die ongunstig uitpakken);
  • Minder angst om fouten te maken en minder angst voor afwijzing;
  • Meer zelfrespect, sympathie en begrip voor eigen tekortkomingen;
  • Een betere zelfzorg en een gezonder eetgedrag;
  • Meer emotionele intelligentie en een effectievere emotieregulatie, door emoties met vriendelijkheid in plaats van met vijandigheid benaderen;
  • Meer positieve emoties, wijsheid, levensgeluk en optimisme;
  • Gezonder functioneren van onze hersenen en neurobiologische systemen.

In de compassietraining worden verschillende mogelijkheden aangeboden om mildheid en compassie te ontwikkelen”.

Frits Koster en Erik van den Brink in “Compassie in je leven”

 

De training Mindfulness Based Compassionate Living (MBCL), die door hen ontwikkeld is, is net als de mindfulnesstraining een ervaringsgerichte training. De oefeningen die aangeboden worden, zijn gericht op het ontwikkelen van acceptatie van en verbondenheid met onszelf en met anderen. Er is ruimte voor zowel moeilijke ervaringen en momenten als voor humor en plezierige ervaringen en momenten. Met behulp van zelfonderzoek wordt voor de eigen ervaringen bepaald wat heilzaam is en wat niet.

Compassie

Beroepsvereningingen

Birgitte is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen en netwerken.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je dan in voor de 3-maandelijkse nieuwsbrief per mail!

Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Algemene voorwaarden Privacy Disclaimer
Ontworpen en ontwikkeld door mintis.nl